RÓLUNK

A BP-ART kulturális egyesületről

Társulásunk különböző művészeti elismerésekben részesített festőkből, grafikusokból, szobrászokból és keramikusokból áll. 2014-es bejegyzése óta számos  kiállítást szervezett, A BP-ART célja a kortárs képzőművészet megjelenítése tematikus kiállításokkal, nemcsak tagjai, hanem vendégművészek bevonásával is. Több kiállításunk a Magyar Művészeti Akadémia és az V. kerületi Önkormányzat (Belváros) hathatós támogatásával valósult meg és önerőből is szerveztünk kiállításokat, az országon belül (pl.-ul Szekszárd, Dörgicse, Budapest több helyszínen) és az országon kívül ( Kassa, Dunaszerdahely) . Az kiállításokról bemutató készült, amely szerepelt a Hegyvidék tv-ben,, valamint Nagy András grafikusművész-képszerkesztő tollából a HITEL c. folyóiratban és a napi sajtóban is.

 Guti J. Soma festőművész elnök

A BP-ART Kulturális Egyesület kiemelt célja az egyes művészeti ágak, főképp a képző- és iparművészet népszerűsítése. A kortárs alkotások mindazokhoz szólnak - vélekedik az Egyesület -  akik fogékonyak, vagy azzá válhatnak a művek iránt.  A modernitás és a hagyományokra (is) támaszkodó magyar és nemzetközi stílusjegyek nem ellentétei egymásnak. Noha a progresszív és a tradicionális  megközelítések a művészetekben párhuzamosan léteznek, a kortárs alkotók nem, vagy csupán elvétve nyúlnak az értékálló hagyományos eszközökhöz.  Ugyanakkor  a tradíciók folytatói talán túlzott mértékben ragaszkodnak a sok évszázada bevált, és a népies formanyelvhez, s a XXI. század megközelítéseit legföljebb elvétve alkalmazzák. E mesterséges határokat igyekszünk lebontani. Az a célunk, hogy újszerűség és tradíció, kiérlelt stílus és kísérletezés közeledjenek, sőt támogassák egymást.

A BP-ART programokat szervez, amelyek komplex módon a művészeteket a mindennapokba illeszti be. A BP rövidítés a belvárosi polgár elnevezésre utal, miszerint az egyesület polgári értékrendet tartja mérvadónak, célcsoportja tehát a magyar polgárság. Célunk, hogy egy-egy kiállítás ne csak a szakmai szereplők megjelenéséből álljon, hanem a polgár is érzékelje, az, hogy a művészet nem elefántcsonttorony és nem csak múzeum, hanem jusson el a művészet az otthonokba és  egyéb terekbe formálva a társadalom ízlését.  

.

MODERN MŰVÉSZET

Guti J. Soma

festőművész

Gyerekkorom óta művész szerettem volna lenni.

guti.soma46@gmail.com

Alkotások

Tóth Pitya István

grafikusművész

A ceruza a legkedvesebb játékszerem...

tothpitya@gmail.com

https://facebook.com/TPIgaleria

Alkotások

BAKI PÉTER

festőművész

Alkotások

Székács Zoltán

festőművész

Gyerekkorom óta szeretem a művészetet.

szekacs.zoltan@upvmail.hu

www.szekacszoltan.hu

Alkotások

Berend Iván

festőművész

Alkotások

Varga-Amár László

Szécsy Bea

festőművész

Alkotások

Segesdi Bori

keramikus

segesdibori@gmail.com

Alkotások

Pató Károly

fotóművész

Alkotások