A BP-ART Kulturális Egyesület 2014-ben került bejegyzésre. Az Egyesület tagsága különböző művészeti elismerésekben  részesített festőkből, grafikusokból és szobrászokból áll. Az alkotók több tucat hazai és külföldi egyéni és csoportos kiállítás, valamint számos művésztelep résztvevői.

ISMERJEN MEG MINKET

A BP-ART Kulturális Egyesület célja a művészeti ágak népszerűsítése a magyar lakosság körében, különös tekintettel a képző és iparművészetre továbbá célja az Egyesületnek  az ezen a területen működő  művészek számára megjelenési lehetőség biztosítása is.  Az Egyesület ennek érdekében támogatja azt és közreműködik abban, hogy a művészek társadalmi megbecsülése növekedjék valamint, hogy a laikus közönség minél szélesebb rétegéhez jusson el a művészet szeretete, amelynek eredményeképpen a társadalom művészi ízlése vonatkozásában is pozitív változások álljanak elő.  Az Egyesület kiemelt céljának tekinti a magyar művészi élet támogatását, körülményeik javítását. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását.